Maquetació dels quaderns d’activitats d’educació infantil. Corresponents als cursos P3, P4 i P5, per Cref. Tres quaderns per cada curs.