Disseny gràfic. Comunicació & EditorialDisseny gràfic. Comunicació & Editorial

Disseny gràfic. Comunicació & EditorialDisseny del diptíc, el cartell i la banderola per l’exposició “Narratives de la infància. Biografies, llocs i visualitats”, al Ceip Collaso i Gil de Barcelona del Districte de Ciutat Vella.